J – Odległość mierzona po pokładzie od przedniej krawędzi masztu do osi  sworznia mocującego sztag w sztagowniku.

JW – długość bukszprytu mierzona od osi przetyczki mocującej sztag w sztagowniku pokładowym.

I – Odległość mierzona od osi sworznia mocującego sztag w sztagowniku na maszcie, do punktu leżącego na przedłużeniu linii masztu, a znajdującego się na wysokości osi sworznia mocującego sztag w sztagowniku pokładowym.

Vst – Całkowita długość sztagu, mierzona od osi przetyczki w sztagowniku pokładowym do osi przetyczki  w sztagowniku na maszcie.

SH – Jest odległością mierzoną  po pokładzie od osi przetyczki w sztagowniku pokładowym do bloczka zwrotnego szota spinakera.

Zalecane długości szota na stronę

Z POKROWCEM OCHRONNYMBEZ POKROWCA OCHRONNEGO
Spinaker symetryczny1,5 x SH2,3 x SH
Spinaker asymetryczny2,3 x SH
SPINAKERY SYMETRYCZNE – DANESPINAKERY ASYMETRYCZNE – DANE
SL – lik boczny spinakera
SF – lik dolny spinakera
SMW – największa szerokość żagla
SMG – szerokość żagla w 1/2 SL
GLP – lik przedni
GLD – lik dolny
GLT – lik tylny
SMG – szerokość żagla w 1/2 GLP I GLT