J – Odległość mierzona po pokładzie od przedniejkrawędzi masztu do osi sworznia mocującego sztag w sztagowniku  na dziobie jachtu.

I – Odległość mierzona od osi sworznia mocującego sztag w sztagowniku na maszcie, do punktu leżącego na przedłużeniu lini masztu, a znajdującego się na wysokości osi sworznia mocującego sztag w sztagowniku pokładowym na dziobie jachtu.

VSTL – Całkowita długość sztagu mierzona od osi sworznia w sztagowniku na dziobie jachtu do osi sworznia w szagowniku
na maszcie.

V – Długość  owiewki sztywnego sztagu przeznaczona na wprowadzenie liku przedniego sztaksla.

LDH – Odcinek sztywnego sztagu zajmowany przez bęben rolfoka + urządzenie do kładzenia masztu.

LDK – Odcinek sztagu przeznaczony na zamontowanie krętlika z rolką zwrotną fału.

Ve – Odcinek sztagu pomiędzy punktem zamocowania rogu halsowego sztaksla, a miejscem wprowadzenia go do likszpary w owiewce sztagu.

Fa – odległośc mierzona po pokładzie, od osi sworznia mocującego sztag w sztagowniku na dziobie jachtu a początkiem szyny szotowej.


Fe – Długość szyny szotowej.

Lp – Długość liku przedniego sztaksla.

Lt – długość liku tylnego sztaksla.

Ld – Długość liku dolnego sztaksla.

LP – Odległość  mierzona pod kątem prostym do liku przedniego sztaksla od jego rogu szotowego.

Przekrój poprzeczny profilu sztywnego sztagu. Średnica likliny w liku przednim foka powinna być mniejsza niż przekrój poprzeczny likszpary w profilu sztywnego sztagu o co najmniej 0,5 mm.